Политика за личните данни

Дружеството Адвъртайз Он Лайн ООД, с ДДС идентификационен номер BG201268170, регистрирано в София, България, със седалище на ул. Поп Богомил 31, което оперира онлайн магазина 4CAR.BG, декларира, че всички лични данни, които събира и съхранява в процеса на ползване на сайта и улсугите му, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни.

Защитата на личните данни на нашите посетители и клиенти е наш основен принцип и приоритет. В настоящата „Политика за защита на личните данни“ можете да се запознаете подробно с личните данни, които събираме, начините на съхранение, както и как и защо я използваме.

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на 4CAR.BG, поради което ще обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и всяко друго приложимо законодателство на Република България.

1. Категории на личните данни

При създаване на поръчка и/или регистриране на профил на 4CAR.BG, ние събираме, съхраняваме и използваме следната информация:

 • Име и фамилия
 • Телефонен номер за връзка
 • Имейл адрес
 • Адрес за извършване на доставка
 • Адрес за фактуриране (ако е различен от адреса за доставка)
 • Данни за юридическо лице (когато клиентът желае да получи фактура на фирма)

Освен данните, които събираме в процеса на създаване на поръчка и/или профил, ние събираме и съхраняваме всички кореспонденции между 4CAR.BG и клиентите, както и записи с поведението на потребителите на интернет страниците, които се оперират от фирма Адвъртайз Он Лайн ООД, които се получават от „cookies“ (бисквитки)*.

*Повече информация за бисквитките можете да получите в точка 9 от настоящата политика за личните данни

2. С какви цели обработваме личните данни, които събираме

Ние събираме лични данни единствено за целите на предоставяните услуги на 4CAR.BG и тяхното подобряване. Всички цели, за които използваме събраните лични данни, можете да прочетете по-долу:

 • За обработка на поръчки на продукти от асортимента на 4CAR.BG, на правно основание – изпълнение на договора за продажба от разстояние, който всеки клиент сключва при финализиране на поръчката си на нашия уебсайт. Данни могат да бъдат използвани и за изпълнение на правни задължение, като например при счетоводни документи.
 • За обслужване на клиенти и отстраняване/коригиране на възможни грешки при изпълнение на договора за продажба от разстояние. Личните данни се обработват на основание изпълнението на сключения договор за продажба от разстояние.
 • За комуникация с клиентите, можем да се свържем с тях по телефон или имейл за да окажем съдействие със завършване на поръчка; за информация относно актуалния статус на поръчка; за изпращане на еднократно предложение за отстъпка; за рекламация; за актуалния статус на вашия профил на сайта.
 • За уведомяване за наличност на продукти – ако пожелаете да бъдете информирани за бъдещи наличности на продукти, вашите данни е бъдат обработени на основание вашето желание и съгласие.
 • За целите на защитата и безопасността можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
 • За целите на маркетингова комуникация, свързана с продукти, предложения и остъпки. Абонаментът за информационния бюлетин е напълно доброволен и може да бъде приет или отменен по всяко време, чрез заявяване на подобно желание при свързване с екипа на 4CAR.BG или администратора за защита на личните данни. Вашият имейл адрес ще се използва само за изпращане на бюлетина, чрез платформата за управление на маркетингови съобщения–Mailchimp.
 • За целите на маркетинга. Данните, които потребителите изпращат на 4CAR.BG могат да бъдат използвани от платформите на Meta и Google. Данните се използват с цел насочване на подходящи реклами, съобразно интересите на всеки потребител. Данните се използват и с цел проследяване на рекламни резултати.
 • За целите на по-доборото функциониране на сайта и с цел интернет реклама на сайта 4CAR.BG, нашият уебсайт използва “бисквитки” (cookies), в случай че посетителите на сайта са разрешили използването на “бисквитки” в настройките на своя браузър. Данните от „бисквитките“ също се използват с цел насочване на подходящи реклами отстрана на платформите на Meta и Google, съобразно интересите на всеки потребител. Данните се използват и с цел проследяване на рекламни резултати.

3. На кой и при какви обстоятелства предоставяме лични данни

Личните данни на клиентите се предоставят на трети страни за извършването на куриерска доставка във връзка с изпълнение на сключения договор за продажба от разстояние. Страните, на които могат да бъдат предоставени вашите лични данни са следните:

 • На компании, извършващи куриерски услуги, на основание изпълнение на сключения договор за продажба от разстояние.
 • На банкови институции, с цел обработка на плащания свързани с вашата поръчка и слючения договор за продажба от разстояние.
 • На законни представители, съдилища, с цел сключване на договори или събиране на задължения.
 • На държавни институции, при необходимост и според установения законов ред за това.
 • На платформите на Meta и Google. С цел анализиране на статистически данни, насочване на реклами, и проследяване на рекламни резултати.
 • На платформата Mailchimp. За управление и разпращане на маркетингови имейл кампании.

Администраторът на лични данни, фирма Адвъртайз Он Лайн ООД, не носи отговорност за обработката на данните в рамките на законния интерес на третите страни, на които се предоставят. Обработката на данните отстрана на трети страни се извършва според политиката за обработка на лични данни на съответната страна.

4. Поръчка без или с регистрация

Системата на 4CAR.BG дава възможност на потребителите да създадат свой собствен профил, защитен с избрана от тях парола, и да извършват всички покупки чрез него. Всеки регистриран потребител има възможност чрез своя профил да следи своята история на поръчките, както и да добавя, променя и/или изтрива свои лични данни.

Системата на 4CAR.BG дава възможност на потребителите да сключат договор за продажба от разстояние “като гост”, т.е. без да регистрират профил в електронния магазин.

5. Защита на личните данни

Всички лични данни, тяхното съхранение, обработка, както и цялата комуникация между потребителите, устройствата им и 4CAR.BG, се извършва постреством 256-битова, криптирана SSL връзка. Фирма Адвъртайз Он Лайн ООД поддържа технически и организационни мерки, които предпазват вашите лични данни от промени, разпространение, загуба, унищожение и нерегламентиран достъп.

Всички потребителски профили на 4CAR.BG могат да бъдат достъпени единствено чрез вашите данни за достъп – имей адрес и лична парола за достъп, която сте избрали. Лична отговорност на всеки потребител е да съхранява внимателно и отговорно своите данни за достъп, както и да използва бутона за “изход” от личния му профил, когато прекратява използването на сайта. 4CAR.BG не може и няма да носи отговорност за извършени злоупотреби с използвани лични пароли и профили, освен ако те не са пряко причинени от 4CAR.BG.

6. Обработка и съхранение на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

4CAR.BG съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 10 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

4CAR.BG съхранява вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

7. Права на субектите, предоставящи данни

Всички субекти, чиито данни се обработват отстрана на Адвъртайз Он Лайн ООД имат следните права:

 • право да поискате безплатна информация за обработката на личните ви данни
 • право да поискате обяснение на обработката на личните ви данни, можете да изискате корекция, допълнение, заличаване или блокиране на личните ви данни
 • право да се свържете с длъжностното лице по защитата на личните данни или с Комисията за защита на личните данни
 • право да се откажете от съгласието си да обработваме вашите лични данни, като в тази ситуация вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни. Това, обаче, не се отнася за лични данни, необходими за изпълнение на законови задължения или защита на собствените законови интереси на Адвъртайз Он Лайн ООД. Заличаването на личните данни ще настъпи и в случай, че те не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

Възползването от тези права става чрез връзка с длъжностното лице по защитата на личните данни на 4CAR.BG, на имейл адрес dpo@4car.bg, като в имейл трябва да напишете вашите имена; имейл адрес (използван в електронния магазин); данни за обратна връзка; и в свободен текст да напишете правото/правата, които желаете да упражните спрямо личните ви данни.

8. Бисквитки (cookies)

За да управлява „бисквитки“ и други подобни технологии, които 4CAR.BG използва (проследяващи пиксели, web beacons, и др.), както и съответните съгласия за тях, ние използваме инструмента „Real Cookie Banner“. Детайли относно неговата работа, можете да видите на адрес https://devowl.io/rcb/data-processing/

4CAR.BG използва т.нар. „бисквитки“ („cookies“). Бисквитките прилагаме с цел изобразяване на релевантно и удобно, персонализирано съдържание за потребителите. Бисквитките са малки файлове с текстове, които са запаметени във Вашия компютър/устройство и се използват във вашия браузър. Бисквитките могат да бъдат използвани единствено и само ако те са разрешени в настройките на вашия браузър. Бисквитките няма да увредят вашето устройство по никакъв начин и Вие като потребител можете да забраните бисквитките директно във вашия браузър и/или да ги изтриете по всяко време. В случай че забраните бисквитките във вашия компютър/устройство, Вие няма да можете да използвате правилно всички функционалности на нашия уебсайт, като например запаметяване на продукти в количката за пазаруване на сайта, запаметяване на данните ви за достъп до сайта и др.

За осигуряване на правилната работа на уебсайта, сигурността, статистически анализи, и персонализирани реклами, използваме „бисквитки“ и подобни технологии за съхраняване, достъп и обработка на лични данни като посещения, IP адреси и идентификатори на „бисквитки“. За информация и отказ, натиснете „Научете повече“. Можете да изключите „бисквитките“ и от настройките на Вашия браузър.

Задължителните „бисквитки“ са необходими за правилната работа на нашия уебсайт, за да бъде възможно предоставянето на нашата услуга, за повишаване на сигурността, и за изпълнение на основните функции на нашия уебсайт (напр. възможността да добавите продукт в количката си), включително чрез основни статистически данни, за проследяване на резултати от маркетингови кампании. Те гарантират правилното показване на съдъжанието на нашия уебсайт и функционирането на онлайн магазина. Поради посочените причини, категорията винаги е активирана. Можете напълно да изключите „бисквитките“ в настройките на браузъра, който използвате но това може да доведе до неправилна и неефективна работа на нашия уебсайт.

Тези „бисквитки“ събират информация, за да помогнат на нас и нашите партньори да разберем как използвате нашия уебсайт, какво можем да подобрим, колко ефективни са нашите маркетингови кампании, какво е най-подходящото рекламно съдържание за Вас. Те са ни от полза за да разберем кои страници са най-посещавани, към кои страници има най-малко интерес, как посетителите разглеждат нашето съдържание, дали имат затруднение при използването на нашия уебсайт, кое рекламно съдържание е най-ефективно. Тези „бисквитки“ са настроени от нас, или от други доставчици на услуги, които използваме за да може нашия уебсайт да функционира добре. В тази категория има „бисквитки“ от следните наши партньори, чиито услуги използваме: Meta, Google, Youtube.

Използваме два вида бисквитки – на потребителска сесия и фиксирани. Последните са временни файлове, които остават в устройството на потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на устройството на потребителя за периода, параметриран от бисквитките или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя.

Посещаването на този сайт може да създаде бисквитки със следните цели:

 • Бисквитки за производителност на сайта;
 • Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
 • Биквитки за географско насочване;
 • Бисквитки за регистрация;
 • Бисквитки за маркетинг/ремаркетинг (насочване на таргетирано рекламно съдържание)

Сами по себе си, бисквитките не изискват информация с личен характер, за да могат да бъдат използвани и най-често не идентифицират личността на интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява на неоторизираните лица да имат достъп до тях.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на уеб страниците на браузъра, който използвате (например Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari и други) или чрез други, предпочитани от вас, информационни, интернет източници.

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират по принцип в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на твоя браузър. За да откриеш тези настройки, може да използваш също така и линковете по-долу или да използваш опцията „помощ“ на браузъра си за повече детайли.

Cookie settings in Google Chrome
Cookie settings in Mozilla Firefox
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Safari

За настройка на бисквитките от трети лица можеш да използваш този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/

9. Изходящи връзки към други интернет страници

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които са полезни и съдържат релевантна информация за потребителите. Моля да обърнете внимание, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации, и те имат други политики за осигуряване на сигурност и защита на личните данни. Нашето дружество няма никакъв контрол и не носи никаква отговорност за каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уебсайтове.

10. Контакти

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адреса или телефона за връзка.

Длъжностно лице, отговарящо за защита на личните данни: dpo@4car.bg
Контакт: Адвъртайз Он Лайн ООД, ул. Поп Богомил 31, София 1202, България
Обслужване на клиенти: info@4car.bg или +359876098626

11. Комисия за защита на личните данни на Репулбика България

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни на Република България, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +35929153518
Интернет страница: www.cpdp.bg

12. Използване на Google reCAPTCHA v3

Нашият уебсайт използва Google reCAPTCHA v3, за да защити уебсайта ни от измами и злоупотреби. reCAPTCHA v3 е услуга за сигурност, предоставяна от Google. Тя помага да се разграничат хората от ботовете и може да помогне за предотвратяване на злонамерени действия на нашия уебсайт.

Информация, събрана от reCAPTCHA v3

Когато използвате reCAPTCHA v3, Google събира определена информация за вашето устройство и браузър. Тази информация може да включва:

 • Вашия IP адрес
 • Вашия тип и версия на браузъра
 • Вашата операционна система
 • Датата и часът, в които сте посетили нашия уебсайт
 • Страниците, които сте посетили на нашия уебсайт
 • Действията, които сте предприели на нашия уебсайт

Тази информация се използва от Google за оценка на риска от измамна дейност. Тя не се споделя с нас.

Задържане на данни

Google запазва информацията, събрана от reCAPTCHA v3 за срок до 7 дни. След 7 дни информацията автоматично се изтрива.

Вашите възможности за избор

Можете да научите повече за практиките на Google за поверителност на https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. Можете също така да контролирате данните, които Google събира за вас, като посетите https://myaccount.google.com/privacy?hl=en.